Disclaimer

Ambulant pedicure Ellen hierna te noemen Ambulant pedicure Ellen, verleent u hierbij toegang tot www.ambulantpedicure-ellen.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Ambulant pedicure Ellen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.ambulantpedicure-ellen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Ambulant pedicure Ellen.

 

Beperkte aansprakelijkheid
Ambulant pedicure Ellen spant zich in om de inhoud van www.ambulantpedicure-ellen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.ambulantpedicure-ellen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ambulant pedicure Ellen .

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.ambulantpedicure-ellen.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op www.ambulantpedicure-ellen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ambulant pedicure Ellen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. De gehele website maakt gebruik van Javascript, waaronder het contactformulier.

 

Informatie van derden
De website van Ambulant pedicure Ellen maakt gebruik van content van derde partijen zoals plug-ins. Daarnaast maakt de website van Ambulant pedicure Ellen gebruik van verwijzingen/hyperlinks naar websites van andere partijen om bezoekers verder te informeren. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op deze websites is door Ambulant pedicure Ellen niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Ambulant pedicure Ellen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie, het functioneren, het gebruik van cookies en het privacybeleid van deze websites.

 

Gebruik van cookies
Ambulant pedicure Ellen maakt op deze website uitsluitend gebruik van functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten functioneren. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Het is voor het gebruik van deze cookies niet vereist om de bezoeker eerst om toestemming te vragen.

 

Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ambulant pedicure Ellen .
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ambulant pedicure Ellen , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Privacy policy
Door de informatie en de diensten op Ambulant pedicure Ellen te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

 

Waarborgen privacy
Ambulant pedicure Ellen respecteert uw privacy en is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik binnen en buiten de organisatie. Indien er toch sprake is van een beveiligingsincident zullen wij u zo snel mogelijk informeren en maatregelen nemen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen. Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Ambulant pedicure Ellen is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Wij gebruiken uw gegevens (naam, e-mail, telefoonnummer) uitsluitend voor de volgende doeleinden: afhandeling van door u aangevraagde informatie; samenstelling gebruikersstatistieken.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij dit noodzakelijk is vanwege wet- en regelgeving.

 

Monitoren gedrag bezoeker
Ambulant pedicure Ellen maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

 

Statistieken
Ambulant pedicure Ellen gebruikt Google Analytics (statistiekprogramma), cookies en webserver logs om het gedrag van de bezoeker te analyseren. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren.

 

Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy of disclaimer van Ambulant pedicure Ellen , kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@ambulantpedicure-ellen.nl.

 

Wijzigingen
Ambulant pedicure Ellen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy en disclaimer. Wij adviseren u dit document daarom regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Ambulant pedicure Ellen, Voorburg
2 juni 2020

© Copyright ambulantpedicure-ellen.nl | Disclaimer en privacy policy